“Megalakult az új önkormányzat” – Kisbér, 1994

/A képen: a testület, közöttük Keleti György országgyűlési képviselő –  Forrás:Library.hungaricana.hu/ 24 óra, 1994. december/

Talán érdekes lehet, mit írtak a múltban a sajtóban, különböző tanulmányokban, könyvekben… –  Kisbérről és környékéről.

Alábbiakban Kisbérről olvashat egy cikket a 20. századból:

Eskü a törvényre, Kisbérért

Megalakult az új önkormányzat

Szerda délután három órakor december 21 -én még a külsőségeiben is ünnepélyes nagyteremben gyülekeztek a december 11-én megválasztott képviselők, a második szabadon választott kisbéri önkormányzat leendő tagjai, hogy letegyék az esküt, s átvegyék megbízólevelüket. Eljöttek néhányan a választók közül is, hogy tanúi legyenek az eskütételnek. És időt biztosított sok országos elfoglaltsága közepette erre az eseményre, a térség országgyűlési képviselője, honvédelmi miniszterünk, Keleti György is.

A Himnusz elhangzása után Cimer László, a választási bizottság elnöke ismertette a pontos eredményeket, mind a választók megjelenési arányát, mind a leadott szavazatok számát. Azt is jelentette, hogy többen jöttek el az idén szavazni, mint négy évvel ezelőtt.

Az ülés első részét a megválasztott képviselők korelnöke, dr. Birkás Mihály vezette le, s az ő előolvasásában, a képviselők és a megjelentek előtt elsőként dr. Bozori Endre polgármester tette le az esküt, majd ő vette a 13 képviselő esküjét.

A 13 képviselőből hét új és hat újraválasztott személy kapott bizalmat, ők esküdtek fel. Az újraválasztottak: dr. Birkás Mihály, Goóz István, Ihász János, Jámbor Ferenc, Kardos Csaba és Mogyorósi József. Az újak: Andrásiné Szőgyényi Zsuzsanna, dr. Árvái Lajos, Dákai József, dr. Ördög István, dr. Salamon Kálmán, dr. Szinyi Károly, dr. Udvardi Erzsébet.

A polgármester köszönetét mondott először is azoknak a képviselőknek, akik vele együtt tudták megvalósítani négy évvel ezelőtt tett ígéreteiket, az önkormányzat elképzeléseit, s új fent köszönte, hogy minden ügyben kapocs voltak a lakosság és az önkormányzat között. Köszöneté szólt a választóknak, azoknak, akik szavaztak, s így bizalmukról biztosították, s azoknak is, akik nem mentek el, mert ők ezáltal ösztönzést adnak majd neki és a testületnek is ahhoz, hogy az újabb négy évben bizonyítsanak előttük is.

Az ünnepségnek vége lett, következnek a nagyon kemény hétköznapok, amelyeket munkában kell végigőrölni ahhoz, hogy a választottak igazolják a beléjük vetett bizalmat. “

 

Forrás:Library.hungaricana.hu/ 24 óra, 1994. december (5. évfolyam, 283-308. szám)  / 1994-12-30 / 307. szám

Írj Te először kommentet "“Megalakult az új önkormányzat” – Kisbér, 1994"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*