Ilyen is volt – “…táncvigalom Kisbér mezőváros vendéglői helyiségében…”

/A kép illusztráció – Fotó forrása:  Wikipedia/

Talán érdekes lehet, mit írt a sajtó  Kisbérről és környékéről valamikor régen. Mint például ebben a cikkben:


“Bakony-Szombathely
jan. 24.

(A „Veszprémi Független Hírlap“ szerkesztőjéhez.)

A bakony-szombathely önk. tűzoltó egylet tisztikara f. é. január 14-én egyleti pénztára javára hangversenynyel összekötött táncvigalmat rendezett a szomszéd Kisbér mezőváros vendéglői helyiségében.

Veszprém megyének e határszéli községe mely eddig még alig adott magáról életjelt ; „Segíts magadon, az Isten is megsegít!“ úgy érvényesíti, hogy léletében a hasznost a széppel, a jót nemessel köti egybe. Ez elvből indult ki jelenleg is, midőn szivet lelket egyiránt nemesítő oly élvezetes estélyt nyújtott az őt pártoló közönségnek, mely bizonyára sokáig emlékezetes fog maradni. Hogy czélját elérte, azt fényesen bebizonyította a szép számmal egybegyült vendégkoszoru, mely élvezetet talált előzőleg a hangverseny változatos műsorában, melynek sikerültét előre is biztosították e téren a közreműködésre megnyert olyan nevek, mint Emericzy urhölgy és Dr. Fehér Fereucz Sz.-fehérvárról, Hofbauer Pálnó úrnő és Horváth Riza urhölgy Bszombathelyről, végre Gerlóczy Géza ur kitűnő czimbalmos Kisbérről; nevezettek kifogástalan szabatos és öntudatos játéka zongorán, hegedűn és czimbalmon osztatlan elismerés és zajos tetszésben részesült, s művészi készségükről tesz tanúságot.

Hagversenyünk befejeztével kedélyes Soupó után, tánczra kerekedett a lelkes fiatalság s a Moóri közkedveltségü zenekar kitűnő zenéje mellett ugyancsak rakta világos virradtig; a négyeseket 32 pár táczolta, mely szép számban vidékünknek szine-java kedélyes Rendesvoust adott egymásnak Kisbér-Bábolna és a hozzá tartozó pusztákról; járásunk székhelye Zircz tekintélyes számmal szaporitá a vendégkoszoru számát, a Bakonyalját Réde, Sztkirály és Szombathely képviselték; a távolabb eső vidékekről Moóri és Szfehérvári vendégeink szerencséltettek kedves megjelenésükkel; mindanyian emelve az estély fényét:

Tánczvigalmunk tiszta jövödelme a 150 frtot meghaladja, mely összeghez felülfizetésekkel hozzájárultak a következők :

Kisbérről: Vaitzendorfer 5 frt, Pozsonyi Adolf 3 frt, Márkus Zsigmond 3 frt, Stren Károly 2 frt, Csuthy Károly 2 frt, Br. Vimmer 1 frt, Benner Gásztáv 1 frt, Regéezy Miklós 1 frt, Tallián Jenő 1 frt, Mazurk Heinirich 1 frt, Divald Oszkár 1 frt, Magyar János 1 frt, Bartusek József 50 kr. Karsa- Gyula 50 kr. Balassa Jenő 50 kr. Bábolnáról: Lóbin- ger Győző 2 frt, Huzli Sándor 1 frt, Bánik István 1 frt, Dr. Nagy S. 1 frt.

Fehérvárról: Udvardy Janos 6 frt, Karlovicz József 1 frt. Moórról: Udvardy Ferencz 4 frt, Aszurról: Yastagh István 1 frt, Rosos Ferencz 1 frt, Csillag Pál 1 frt.

Péterdről: Erdődi Károly 1 frt, Oroszlány Károly 1 frt.

Zirczről: Kolozsváry Kálmán 1 frt Galamb István 2 frt, André Gyula 2 frt, Jákai Ignácz 2 frt, Dr. Ehrtiu János 1 frt

Kardosrétről: Ányos László 2 frt,

Szépalmáról: Bognár György 2 frt.

Gépházáról : Berghold Károly 1 frt.

Sztkirályról: Rácz Vendel 1 frt,

Rédéről; Szvaty Ágost 4 frt.

Szombathelyről : Enczmezz Lipót 1 frt, Karlovics Miklós 1 frt 50 kr. Karlovics Lajos 1 frt, Horvát Elek 1 frt, Mondl Mihály 2 frt, Kiss Károly 1 frt.

Jegyeiket meg nem váltva, küldtek az egylet pénztárának:

M. özv. Gróf Lazánzky Béláné 25 frt, M. Gróf Eszterházy Béla ur gyűjtése 25 frt, Tek. Udvardy János fehérvárról 15 frt, Ns: Supka J romos apát ur Zirczről 10 frt, Ns. Kenpe- ler Imre Moháról 10 frt, tek Danneberg Károly Győrből 5 frt, tek. Holczinger Imre tatáról 3 frt, tek. Encz- man Mátyás Sz.tgyörgyről 2 frt, tek. Moiser József moháról 2 frt, tek. Stinner József Pápáról 2 frt tek. Dratsör Gyu’a 2 frt, Dosch Gyula 2 frt Bábolnáról, tek. özv. Kuncz Petemé 1 frt, tek. Fehér Istvánná 1 frl, tek. Fehér Fanni urhölgy fehérrvárról l frt, tek. Szemmelveis Mihály Zirczről 1 frt. Egyletünk ezen fenn-nevezett jóltévőinknek ez uton is hálás köszönetünket kifejezni mulaszthatlan és kedves kötelességünknek ismerjük.

Kelt Bszombathely jan, 18. 1885.

Az egyesület titkára.”

 

Forrás:Library.hungaricana.hu/Veszprémi Független Hirlap, 1885 (5. évfolyam, 1-52. szám)1885-01-24 / 4. szám

 

Kiemelések tőlem -a szerk.

 

Írj Te először kommentet "Ilyen is volt – “…táncvigalom Kisbér mezőváros vendéglői helyiségében…”"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*