Ezek lesznek napirenden Kisbéren

/Kép forrása:wikipedia, fotó:Civertan/

Kisbér Képviselő-testülete ülést tart, ahol az alábbi témákról tárgyalnak – olvasható a meghívón, melyet a város honlapján tettek közzé:

“M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-ában foglaltak alapján Kisbér

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülését

2020. szeptember 11.-én (pénteken) 13 órára

összehívom, amelyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza kisterem (Kisbér, Széchenyi u. 2., földszinti tárgyaló)

Az ülés napirendje:

1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

2) Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése módosítása.

3) Együttműködési Megállapodás Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával.

4) Új bölcsőde tervei.

5) a) Fogadóépület kivitelezése során felmerült javaslatok és azok megvalósulása.

b) Cultplay – játszótér közbeszerzés megindítása.

6) Tavak használatának szabályozása.

7) Gördülő Fejlesztési Terv.

8) Gazdasági és Fejlesztési Program.

9) Fehérvári utcai híd megerősítése.

10) Hántai óvoda tető.

11) Széchenyi utcai bölcsőde fűtés- és szellőztetőrendszerének üzemeltetése és karbantartása.

12) Csapadékvíz elvezetés – Szent Imre utca.

13) Önkormányzati fenntartású intézmények rezsi költségének csökkentése.

14) Széchenyi utcai parkolási rend.

15) a) 2020. évi belső ellenőrzési terv módosítása.

b) Kisbéri Városigazgatóság ellenőrzési jelentése.

16) Fogorvosi eszköz beszerzése.

17) Makettek helyreállítása.

18) a) Wellness – fittness épület használatának ellenőrzése.

b) Wellness – fittness épület használata.

19) Bursa Hungarica.

20) Tájékoztatók.

a) WIFI4EU pályázat.

b) Kisbér applikáció és a kisber.hu weboldal.

21) Egyebek.

22) Képviselői bejelentések.

A nyilvános ülést követően zárt ülést tart a képviselő-testület az Mötv. 46 § (2) bekezdésében foglaltak alapján:
– bérlakások,
– Lovarda hasznosítás – pályázat elbírálása,
– ingatlanvásárlások (templom mögötti ingatlan, Párizs-domb-i ingatlan, Magyar Vöröskereszt Batthyány téri
ingatlana),
– ingatlaneladás (Perczel Mór utca),
– ingatlan elbirtoklás (Hánta),
– óvodavezetői pályázat elbírálása,
– családi étkeztetés biztosítása. ”

Sinkovicz Zoltán
polgármester

Forrás:kisber.hu

Írj Te először kommentet "Ezek lesznek napirenden Kisbéren"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*