Múltbéli krónikánkból: “A kisbéri gépállomás felkészült a tavaszi munkákra”

(a kép illusztráció -fotó: fortepan.hu, Lipovits Károly)

Bizonyára érdekes lehet, mit írt a megyei sajtó Kisbérről és környékéről több, mint fél évszázaddal ezelőtt. Egészen pontosan a Komárommegyei Dolgozók Lapja 1952. március 6-i számában.

“A kisbéri gépállomáson a gépek már készen várják a tavaszi munkák megindulását. A traktorok, tárcsák, ekék, boronák megolajozva, kijavítva, hosszú sorokban állnak az udvaron. A gépállomás dolgozói Rákosi elvtárs születésnapjára felajánlották, hogy a javítási munkáikat február hó 20-ig, 8 nappal a határidő előtt, elvégzik.A gépjavítási munkák sikeres elvégzését hátráltatta az alkatrészhiány, amit a tatai Kisgép még nem szállított le határidőre. A gépállomás dolgozói közül így a cséplőgépjavító brigád is vidékről jár be. A nagy hóakadályok miatt a vonatközlekedés szünetelt s a dolgozók nem tudtak bejárni munkahelyükre, emiatt lemaradtak, illetve nem tudták felajánlásaikat teljesíteni. A cséplőgépjavító brigád február 20-án 70 százalékra állt felajánlása teljesítésével.

Szép eredményeket ért el a Lovasbrigád, amely felajánlotta, hogy február 20-ig a terv által előírt 24 eke, 10 tárcsa, egy kultivátor 18 levél- fogas és 24 vetőgép javítását elvégzi. Felajánlását a brigád 100 százalékra teljesítette. A javítási munkáiban jó eredményt ért el az Álló-brigád is. Február 20-ig az előírt 15 erőgép helyett 14-et javított ki. A 15. erőgép javítását, anyag- és szerelőhiány miatt, 21-én fejezték be.

Azok a dolgozók, akik felajánlásaikat teljesítették, röpgyűlésen újabb felajánlást tettek. A Lovas-brigád felajánlotta, hogy március 9-ig még újabb két ekét fog megjavítani. Hernádi Mihály felajánlotta, hogy az összes szíjakat ápolja.

A gépállomás felkészült a tavaszi munkákra.

A gépeken elvégezték a javítási munkáikat. A brigádok felosztása már megtörtént. Mindenki tudja, hogy az elkövetkezendő időben ki lesz a munkatársa. A brigád szállásokat is kijelölték, úgyhogy a tavaszi munkák alatt nem lesz fennakadás a szállásokkal. Most indították meg a szerződéskötéseket az egyénileg dolgozó parasztokkal.

A gépállomás jobb eredményt ért volna el, ha a pártszervezet, élén a párttitkárral, többet törődne a termeléssel. A párttitkár Janászek elvtárs nem ad megfelelő segítséget a gépállomás főgépészének Marton elvtársnak, a DISZ-szervezetnek sem ad semmiféle támogatást.

Ez meg is látszik a DISZ munkáján. Itt felelősség elsősorban a pártvezetőséget, a párttagságot, de ugyanakkor a városi, és a járási DISZ-bizottságot is egyaránt terheli. A járási DISZ-bizottság csak annyi „támogatást” ad, hogy a tagdíjakat minden hónapban pontosan beszedi.

A gépállomás pártszervezetének, vezetőségének, titkárának feladata, hogy harcoljon a tavaszi munkák sikeres beindulásáért és elvégzéséért. Feladata, hogy a kommunisták, a párttagok példát mutassanak úgy a termelés, mint a tanulás terén. Feladata, hogy az újonnan megválasztott DISZ-titkár a DISZ- szervezetet támogassa, segítse munkájában. mert a DISZ-szervezet máskép nem válhat a párt segédcsapatává.”

 forrás:library.hungaricana.hu

Írj Te először kommentet "Múltbéli krónikánkból: “A kisbéri gépállomás felkészült a tavaszi munkákra”"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*