Emléktáblát avattak (+Képgaléria)

A Tatabányai Szakképzési Centrum Bánki Donát Szakképző Iskolája (Kisbér) közösségi oldalán adta hírül, hogy az intézmény alapításának 135. évfordulójára emléktáblát avattak. 

Ezt írták:

“A Bánki Alapítvány szervezésében, szűk körben, nyugdíjasainkkal kiegészülve ünnepélyes keretek között emléktábla avatót tartottunk iskolánk alapításának 135. évfordulója alkalmából.

Nincs ember, aki ne emlékezne kedves tanárára, ne tudna iskolai emléket mondani.

Mi is emlékezni jöttünk Kisbérre- a Bánkiba.

Az 1884-es ipartörvény elrendelte az ipari tanulók (tanoncok, inasok) kötelező szakmai oktatását. Kötelezte a községeket arra, hogy legalább 50 tanonc esetén iskolákat szervezzenek, ahova a inas addig köteles járni, amíg a tanuló ideje tart.

E törvény kiadását követően határozta el Kisbér elöljárósága, hogy ipartanonc iskolát alapít. Kisbér szakoktatásának története 1888-ban kezdődött. A község határozata alapján, a minisztérium hozzájárulásával megindult az ipartanonc képzés, mely 1945-ig községi iskolaként működött, államsegéllyel.

1945-ben államosították és a Munkaerőtartalékok Hivatalához tartozott “133 sz. iparostanulóiskola” néven.

Ezt követően a kisbéri szakmunkásképző kihelyezett iskolaként működött – a tatabányai 314-es Ipari Szakmunkásképző Intézet fiókiskolájaként. Több mint 20 éven keresztül főleg a helybeli és a környékbeli kisiparosok, szövetkezetek tanulóit oktatták. A helyi igényeknek megfelelően mintegy 12 szakmában folyt a képzés.

Döntő változást jelentett, amikor az intézmény már nem csupán a helyi ipari szövetkezetek, hanem a környező ipari, mezőgazdasági nagyüzemek számára is képzett szakembereket. Legtöbb szakemberre a Gamma Művek Kisbéri Gyáregységének volt szüksége.

1974-ben a szakmunkástanulók 95%-a Gamma gyáregységbe járt szakmai gyakorlatra, ahol már modern tanműhely biztosította a szakmai képzés feltételeit. 1974. januárban felépült a kisbéri szakmunkásképző iskola épülete, a Gamma Művek és a Munkaügyi Minisztérium anyagi támogatásával. Az épületben új felszerelés, berendezés, a szemléltető eszközök egész sora biztosította a hatékony munka feltételeit. Elkészült egy bitumenes sportpálya is, és parkosították az épület környékét. Az új iskolaépülettel, tanműhellyel, a fő hivatású tanári és oktatói karral megteremtődtek a korszerű szakmunkásképzés feltételei Kisbéren.

A Gamma Művek megszűnésével az iskolának kellett gondoskodnia a tanműhely vezetéséről, a munkalehetőségek, anyagok megszervezéséről illetve értékesítéséről, az egész gyakorlati oktatás megszervezéséről. 1992-ben a Gamma Művek Kisbéri Gyáregységében lévő tanműhelyt privatizáció során az önkormányzat megvásárolta, és iskolai tanműhelyként üzemeltette tovább. Az 1993/94-es tanévet már az átalakított, újjávarázsolt, teljesen berendezett tanműhelyekben kezdhették meg a varró- és asztalos tanulók.

Az Európai Unió támogatásával 2010-ben teljesen új épületben, korszerűen felszerelt iskolában kezdődött el az oktatás, a tanműhely egy része energetikai és technikai fejlesztésen esett át.

Remélem, e történet tovább folytatódik és eljön a 150., 175., 200.-ik évforduló is. Bizonyára lesz olyan is, aki ezeket az eseményeket leírja, csokorba gyűjti, közzé teszi.

Sok feladat áll az iskola előtt a jövőben is, alkalmazkodni kell a térség munkaerőpiaci igényeihez. A vállalkozásokat el kell látni jól képzett, nyelveket, beszélő, korszerű tudással rendelkező szakemberekkel.

Az iskola történelmének 135 éve, mintegy öt emberöltő alatt most jutott el a Bánki Alapítvány oda, hogy megemlékezzen az iskola napszámosairól. Méltóképpen, ahogy a hősöknek kijár: emléktáblát emelve, koszorúzva. Elsiratva tanárt és dolgozót, diáktársat. Őket példaként állítva az ifjú nemzedékek elé.

Külön köszönjük Beraxa Lászlónak, hogy idejét, munkáját áldozta azért, hogy ma ez a tábla ne csak gondolat, hanem valóság legyen.”

KÉPGALÉRIA ITT LÁTHATÓ!

Írj Te először kommentet "Emléktáblát avattak (+Képgaléria)"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*