“Kisbéren a félvér-törzsben szintén csak jó középszerűnek ígérkezik a vemhességi arány…”

/A kép illusztráció!/

Kisbér hazai-nemzetközi hírnevét – mint köztudomású – a Kisbéri ménesnek köszönheti. Történetéről már többször olvashatott oldalainkon, ezt igyekszünk tovább bővíteni. – ezúttal a 19. század végéről egy korabeli újságbejegyzéssel:

“…ORSZÁGOS LÓTENYÉSZTÉS.

A párosítás az állami ménesekben, melyet évenkint Kozma ministeri tanácsos ur személyesen szokott a hely szinen végezni, jelenleg folyamatban van Mezőhegyesen, miután Kisbéren és Bábolnán már elvégeztetett…”

“…Kisbéren a félvér-törzsben szintén csak középszerűnek ígérkezik a vemhességi arány, a mennyiben az összesen fedezett 120 félvér kancza közül 12 eladatott, s a megmaradt 108-ból eddig 70 mutatkozik vemhesnek. Annál meglepőbb azonban a vemhesség a 30 kanczából álló telivér-törzsnél, melyből összesen csak négy kancza (Dahlia, Themis, Elsa és Deception) maradt meddő. Legközelebb azonban Verbena Buccaneer után és Impératrice Kisbér öcscse után elvetélt, s igy 24 telivércsikó várható. Legtermékenyebb most is az „öreg ur„ Buccaneer.Hat telivér kanczát fedezett s mind a hat vemhes. Most ismét 6 kanczát kapott (Verbena, Maria Theresa, Mildred, Peffar, Elspeth és Minerait).

A Vemeuil által fedezett 8 telivérkancza között is csak egyetlen egy meddő van, s az általa fedezett 9 félvér-kanozából is 7 vemhes. Összesen tehát a Verneuil által fedezett 17 kancza közül 14 vemhes. A kitűnő termékenység tekintetében tehát Verneuil követi az „öreg ur” példáját; reméljük, hogy ivadékainak minősége is ugy megállapitamlj » hirét a versenypályán, mint ahogy Buoeaneernél történt. Hiszen jövő tavászszal már látni fogjuk első kétéveseit a gyepen! Hatalmas alkatát és idomnit hiven örökíti, azt már eddig is látjuk ugy telivér mint félvér-ivadékainál, most csak a veisenyképesség még a főkérdés! Most 15 félvér kanczát és 8 telivér kanczát kap Kisbéren. A hozzá osztott telivérek a következők : Affinity, Dahlia, Csillag, Themis, Altona, Fancy, Chilham, Ara.

Kisbér öcscse után szintén jó vemhesség mutatkozik, a mennyiben az általa fedezett és Kisbéren maradt 15 kancza közül eddig 11 biztosan vemhes. Telivércsikai igen sokat Ígérnek, félvércsikai azonban oly rendkívüliek, hogy eddig talán még nom is volt telivér mén Kisbéren, mely után mindentekintetben ily kiváló fél vér-csikók estek volna. A mostani párositásnál 13 félvérkaoor” kapott és 8 telivért (Orange, Villám, Elsa, Deception, Appollinaris, Babér, Impératrice és Miss Ellis).

Kalandor ez évben kevésbbé jól viselte magát, a mennyiben az általa fedezett 18 kanczából eddig csak 8 biztosan vemhes. Félvér csikai rendkívüli aczélosság és kivétel nélkül hatalmas menőképesség által tűnnek fel, de öblös erős és tiszta csontú kanczákat kell hozzá osztani. — Telivércsikai ez idén kezdtek elég szerencsével a pályán szerepelni, s ha sejtelmünk nem csal, Kalandor idővel jelentékenyebb szerepet játszhat telivértenyésztésünk terén.

Most 18 félvórkancza mellett még csak 5 telivért kapott Kisbéren; (Java, Agnes Ethel, Scrthian – Princess, Nova és Pattyt).

Gunnersbury, szegény Cavalieronak oz utolsó importja, mely vére után (Hermit-Hippia) elsőrangú apaló volna, de némileg hiányos alkatával eleintén sok tenyésztőt megriasztott, azóta előnyére sokat változott ;  s ma igazán már nem az a magaslábú ló, a minőnek a trainingből jőve teltűnt.

Termékenysége jó; 13 fedezett kancza közül Kisbéren 10 vemhes. Csikai eddig azoknak véleményét igazolják, kik eleitől fogva barátjai voltak e ménnek. A jövő idényre 17 félvérkanczát és 4 telivért kapott; (Cataclysm, First Lady, Bimbó, Ruba-Dub). Bois Roussel , e régi elegáns, arányos telivérmén, mely félvértenyésztésünknek sok éven át egyik legerősebb oszlopa volt, ma is igen hasznos és termékeny apaló. Telivérkanczát azonban ma már Kisbéren nem kap. 18 fedezett kanczája közül már eddig 13 biztosan vemhes. Ez idényre 15 félvérkancza osztatott hozzá. Harry-Hall, Kettledrumnak eme hatalmas, mély, csontos és szép arányú fia, mely szintén csak félvérre használtatik, eddig nem felelt meg a várakozásnak.

Esztendős csikai nem igen vallanak telivér-apára, s apjuk hibáit inkább öröklik, mint előnyeit. A vemhesség is gyenge utána; 17 fedezett kanczából eddig csak 8 biztosan vemhes. Ez idén megint kapott 17 félvérkanczát, de ha csikaiban nem javul, alig fog Kisbéren maradhatni.

Az eddig felsorolt 7 telivérménhez tebát a 128 kanczából álló félvértörzsből összesen 95 kancza osztatott be, úgy hogy a még Kisbéren lévő két félvérménre Förgeteg és Zivatar-r». csupán 33 kancza jutott; s igy csak egy uegyedrészük kerül félvér alá; a mi a Kisbéren felállított tenyésztési elvnek körülbelől meg is felel.

Végül még röviden meg kell emlékeznünk a Kisbéren levő elválasztott telivércsikókról, melyek jövő évi május havában mint „Yearling”-ek kerülnek árverésre. Őszintén mondhatjuk, hogy talán még sohasem volt Kisbéren annyi igazán sokat igérő jó telivércsikó, mint az idén…”

 

Forrás:Libraray.hungaricana.hu/Vadász- és Versenylap 26. évfolyam, 18821882-12-07 / 49. szám

Írj Te először kommentet "“Kisbéren a félvér-törzsben szintén csak jó középszerűnek ígérkezik a vemhességi arány…”"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*