Így adták el Kisbért, a híres versenylovat

/A képen Kisbér, a  versenyló/

Talán érdekes lehet, mit írtak a múltban a sajtóban, különböző tanulmányokban, könyvekben… –  Kisbérről és környékéről.

Ezúttal a híres versenylóról, Kisbérről lesz szó  – egy korabeli írást idézünk:

Kisbérnek a nyilvános árverés mellőzésével való eladását illetőleg, az erre vonatkozó hibás versiókkal szemben az Allg. Sp. Zg. a következő fölvilágosítást adja: Kisbér, Baltazzi Arisztid és Sándor urak tulajdona volt.

Utóbbi el akarta adni az őt illető fele részt, mig előbbi hajlandó volt a mént átvenni ; de az árra nézve nem tudtak megegyezni. Igy határozták el, hogy a mént nyilvános árverésre bocsátják.

Két órával az árverés előtt azonban a testvérek megegyeztek az árra nézve s Baltazzi Arisztid ur tulajdona lett a mén. Ekkép az árverés fölöslegessé vált.

Eközben azonban több venni szándékozó érkezett s a többi közt Oertzen ur, a hartzburgi ménes képviselője.

Mikor ez értesült, hogy az árverezés nem tartatik meg, nagy sajnálkozását fejezte ki Baltazzi Arisztid ur előtt.

Oertzen ur egy táviratot mutatott elő. a mely szerint föl van hatalmazva, Kisbérért 80000 márkát ígérni.

Baltazzi ur negyed órai gondolkozási időt kért, s tizenötpercz múlva Kisbér már a hartzburgi ménes tulajdona lett. “

 

Forrás:Library.hungaricana.hu / Vadász- és Versenylap 31. évfolyam, 1887/ 1887-10-31 / 50. szám

 

 

Írj Te először kommentet "Így adták el Kisbért, a híres versenylovat"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*