“…mivel a’ kisbériek jelenleg csaknem erősbek mint ők…” – Érdekességek régről

/A kép illusztráció/

Talán érdekes lehet, mit írtak a 19. században Kisbérről és környékéről.

Alább 1847-ből olvashat egy jegyzőkönyvi részletet (a korabeli írásmód szerint!!!) :

“…113) Mult évi j. k. 218-dik pontja alatti kis-béri leány gyülekezet iskolatanitói díjja az illető e. megye által el nem intéztethetvén, ezen ügy iránt mind a’ kisbéri leány, mind az ászári anya gyülekezet’ elöljárósága ujabb folyamodást intézett a’ kerületi tanácsszékhez, kik közöl a’ kisbériek, külön iskolát állítván föl, mellyben gyermekeiket őszön és len által tanítathassák, kérik magukat az ászári iskolatanitónak évenként fizetni szokott díjj’ fele része, nevezetesen 2 1/2 mérő rozs, ugyan annyi mérő buza, 5 v.ft. kenyér buza, és gyermekektől járandó fizetés alul föloldoztatni, ‘s ezen hiányt az ászáriak által kipótoltatni; az ászáriak viszont az addig gyakorlatban volt rendes tanítói díjjt épségében megtartatni, ‘s a’ régi szerződés szerint valamint a’ papi fizetésnek jószágból és pénzből, úgy a’ közköltségeknek is harmadát a’ kisbériek által fizettetni kérik, annál is inkább, mivel a’ kisbériek jelenleg csaknem erősbek mint ők.

Visszautasítatik ez ügy ujolag a’ tatai nt. c. megyéhez, olly meghagyással, hogy körülményesen járjon végire, ha megtörténhetik-e e’ külön válás akár egyik, akár másik félnek kára és nagyobb terheltetése nélkül? és ha igen: határozza meg világosan mind a’ két gyülekezetbeli iskolatanitóknak évi fizetését, és hogy a’ szegény népen segítve legyen, ‘s a’ fizetések’ kiegészítése a’ különben is gyenge erejű egyházaknak nagyobb terheltetése nélkül eszközöltethessék: vesse magát közbe az illető földes uraságoknál, hogy az elkülönzés’ alkalmával a’ tanitók’ sorsa könnyítésére is legyen gond és figyelem, jelentése jövő évi közgyűlésre beváratván…”

 

Forrás:Library.hungaricana.hu/Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1847 / 1847. március / Oldalszámok / 16

Írj Te először kommentet "“…mivel a’ kisbériek jelenleg csaknem erősbek mint ők…” – Érdekességek régről"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*