Pályázat kisbérieknek

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi közleményt adta ki – idézzük:

“PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló 9/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelete alapján
a) a település kulturális és sport-életének színesebbé tételére,
b) a civil programok felkarolására hagyományteremtő célzattal,
c) a település kulturális értékeinek megóvására,
d) a település természeti értékeinek védelmére,
e) a település környezetvédelméhez kapcsolódó programok szervezésére, és
f) a megyei és országos segítő szervezetek tevékenységére.
Pályázatot nyújthat be:
a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó bejegyzett szervezet és
b) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek
és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény hatálya alá tartozó szervezet.
(a továbbiakban együtt: támogatott)
A pályázatot a fenti rendelet 1. és 2. mellékletének kitöltésével lehet benyújtani, melyek a jelen pályázati felhívás mellékleteként a következő oldalakon megtalálhatók.
A pályázatokat 2022. június 1.-én 16 óráig lehet benyújtani 2 eredeti példányban a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán, elektronikus formában pedig a testuleti@kisber.hu e-mail-címen.
A benyújtott pályázat támogatásáról Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, mely döntésről 15 napon belül a támogatottat írásban értesíti, azt követően a támogatott-tal szerződést köt.
A támogatás feltétele, hogy a pályázó
– a 2021. évben kapott önkormányzati támogatással határidőben elszámolt,
– eleget tett a civil szervezetekre vonatkozó, minden év május 31. napig szóló beszámolási kötelezettségének.
Sikeres pályázat esetén a támogatás kizárólag csak a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható fel.
A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott módon és az ott meghatározott határidőig, 2023. május 31.-ig köteles elszámolni.
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
(A különböző nyilatkozatok és a pályázati adatlap a Kisbér Város csoportban, valamint a város honlapján letölthető.)”

Forrás: Facebook

Írj Te először kommentet "Pályázat kisbérieknek"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*