Kisbéri álláspályázat

A Kisbéri Polgármesteri Hivatal  az alábbiakat tette közzé közösségi oldalán:

“Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde óvoda óvodapedagógusi munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Deák F. utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény Pedagógiai Programja szerinti munkavégzés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– mFőiskola, óvodapedagógus,

– Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, bizonyítvány másolatok, erkölcsi bizonyítvány 3 hónapnál nem régebbi

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csehné Németh Ilona nyújt, a 34354043 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázatnak a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (2870 Kisbér, Deák F. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 71/2022 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

– Elektronikus úton Csehné Németh Ilona részére a kisberigyongyszemovi@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok kiértékelése után a pályázók személyes interjúra történő behívása, a pályázók értesítése a döntésről e-mailban.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.”

Forrás: Facebook

Írj Te először kommentet "Kisbéri álláspályázat"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*