Álláspályázat Kisbéren

A Kisbéri Polgármesteri Hivatal  az alábbiakat tette közzé közösségi oldalán – idézzük: 

“Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ

pályázatot hirdet családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Angol kert 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szolgálat szakmai munkájának elvégzése Kisbéren, az 1993. évi III., a 1997. évi XXXI. törvény, valamint végrehajtási rendeleteik alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, 15/1998. ( IV.30.) NM rendelet által előírt szakképesítés a családsegítő munkakör betöltéséhez,

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Saját gépkocsi térítés ellenében történő használata

Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű önálló, felelősségteljes, pontos munkavégzés, mobilitás, kommunikációs készség, szociális érzékenység,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Motivációs levél, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Finta János nyújt, a 0634353133 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ címére történő megküldésével (2870 Kisbér, Angol kert 1. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61./II./2022. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

Elektronikus úton Finta János részére a kisberszockozpont@gmail.com E-mail címen keresztül

Személyesen: Finta János, Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Angol kert 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Pályázatok értékelése után, a kiválasztott pályázók szakmai bizottság általi személyes meghallgatása és pályaalkalmassági vizsgálatát követően az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: A kisbéri kistérség 17 településén a helyben szokásos módon. – 2022. január 17. ”

 

Forrás: Facebook

Írj Te először kommentet "Álláspályázat Kisbéren"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*