Tanulj tovább az Önkormányzat támogatásával

“Kisbér Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

A pályázati kiírás Kisbér város területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók („A” típus) számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére, illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok („B” típus) esetében (az ösztöndíj időtartama 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév) a 2022/2023, a 2023/2024 és a 2024/2025-es tanévekre vonatkozik.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2021/2022. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése a következő: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően a pályázatot – a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva – a mellékletekkel együtt a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodájában kell leadni.

A pályázat kötelező mellékletei:

  • a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2021/2022. tanév első félévéről,
  • igazolás az egy lakcímen élőkről,
  • a pályázó szüleinek és vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak egy havi nettó átlagjövedelméről és a szociális rászorultságról szóló igazolások.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának a határideje: 2021. november 5.

A pályázat részletes kiírása, az EPER-Bursa rendszerrel kapcsolatos tájékoztató a https://emet.gov.hu/bursa-2022-a-felhivas-palyazok-reszere/ („A” típus), valamint a https://emet.gov.hu/bursa-2022-b-felhivas-palyazok-reszere/ („B” típus) oldalakon megtekinthető.

Személyes tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájában, illetve telefonon a 352-002/4. menüpont kérhető.”

 

Forrás: kisber.hu

Írj Te először kommentet "Tanulj tovább az Önkormányzat támogatásával"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*