Az orvosi ügyeleti ellátásról Kisbéren és a térségben

Sinkovicz Zoltán, Kisbér polgármesterének tájékoztatója – idézzük a város honlapján megjelenteket:

“Tisztelt Kisbériek, tisztelt Hántaiak és tisztelt Kistérségi Lakosok!

A közelmúltban felmerült problémák közül az egyik legfontosabb megoldásáról, az orvosi ügyeleti ellátás megnyugtató biztosításáról szeretnék tájékoztatást adni.

Mint ismeretes korábban a kistérség 17 települése együtt oldotta meg a korábbiakban az ügyeletet és ennek a megszervezésére a települések egyenként szerződtek a Batthyány Kázmér Szakkórházzal. A Kórház a kistérségi háziorvosok alkalmazásával valósította meg az ellátást. Mivel a háziorvosok közül többen jelezték, hogy különböző okok miatt nem vállalják a további közreműködést az ügyelet munkájában, a Kórház a településekkel fennálló szerződést az október elsején küldött levelében 2020.12.31. dátummal felmondta.

A kistérségi társulás vezetőjeként összehívtam a települések polgármestereit és a háziorvosait a probléma megbeszélésére. Majd a közös akaratnak megfelelően írásban megnyilatkoztattuk az érintett orvosokat a részvételi hajlandóságukról és gyűjtöttünk be árajánlatokat orvosi ügyeletek működtetésével foglalkozó gazdasági társaságoktól illetve az Országos Mentő Szolgálattól.

A válaszok megérkezését követően ismét összehívtam a polgármestereket. Mivel a térségi orvosok változatos részvételi hajlandósága nem biztosította volna az ügyelet teljes lefedettségét, javaslatot tettem a polgármestereknek a legkedvezőbb ajánlatot adó Országos Rendezvénybiztosító Mentőszolgálat Egészségügyi Szolgáltató Kft. ajánlatának az elfogadására és a velük való egyenkénti szerződéskötésre. Egyúttal javaslatot tettem, megyénk több városához hasonlóan, az Országos Mentő Szolgálat bevonására diszpécser szolgálat ellátására. Sajnos a legkedvezőbb ajánlat is magasabb önkormányzati hozzájárulást tett szükségessé. Eddig az állami finanszírozáson kívül a települések 66,70 forintot fizettek havonta lakosonként, ami most az ügyeleti helyiség fenntartási költségeivel együtt 130 forintra fog emelkedni havonta lakosonként.  Ennek ellenére a kérésemre és az ügy fontosságára való tekintettel a településvezetők többsége rögtön támogatta a javaslatomat. Viszont nagyon fontos dolognak tartom, hogy ez az összeg az ügyeletben résztvevő orvosok, ápolók és sofőrök díjazásának a 30 százalékos emelkedését is tartalmazza.

Volt olyan polgármester, aki gondolkodási időt kért, mert a településük a kedvezőbb anyagi feltételek reményében megpróbált a móri ügyeleti szolgálathoz csatlakozni. Ez kissé kellemetlenül érintette volna a többieket, hiszen az új szolgáltató fix havi költségei mellett a csökkent ellátotti létszám némileg növelte volna a maradék települések anyagi hozzájárulását. Aztán 2 napon belül megoldódott ez a probléma is, mert a váltási szándék nem járt sikerrel, ezért  mind a 17 település egységesen csatlakozott a kistérségi ügyeletünkhöz.

Ezt követően gyorsított eljárással mindenki aláírta a szükséges szerződéseket és megindulhatott az új szolgálat működésének a megszervezése, valamint az új szolgáltató megkezdhette a tárgyalásokat az ügyelet finanszírozásáról az állami szervekkel. Fontos feltétel volt a szolgáltató felé, hogy azokat az itteni orvosokat, szakápolókat és sofőröket, akik folytatni kívánják a munkát mindenképpen kötelesek alkalmazni. Az ügyelet helyszíne továbbra is a korábbi helyen a Kórház épületében lesz, amire vonatkozóan szintén aláírtuk a bérleti szerződést. Folyamatban van a Kistérségi Társulás tulajdonában álló ügyeleti gépjármű használatba adásának a kidolgozása is, így minden adottá vált, hogy az orvosi ügyelet az eredeti helyszínen, részben az eredeti kollégákkal, de megújult formában január elsején megkezdhesse a működését.

Ezúton is köszönöm szépen minden közreműködőnek az eddigi munkáját és az átalakulásban tanúsított konstruktív hozzáállását. Bízunk benne, hogy az új rendszerben nem csak az ügyeleti szolgáltatás biztonsága, hanem annak a szakmai színvonala is emelkedni fog, amivel hozzá fog járulni kistérségünk lakóinál a biztonságérzet erősödéséhez. ”

Tisztelettel:

Sinkovicz Zoltán
polgármester

 

Forrás:kisber.hu

Írj Te először kommentet "Az orvosi ügyeleti ellátásról Kisbéren és a térségben"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*