Tájékoztató a bölcsődéről, beíratkozásról

/A kép illusztráció – Forrás: Pixabay/

A Kisbéri Polgármesteri Hivatal Facebook oldalán az alábbi közleményt adta ki a bölcsődével kapcsoltban – idézzük:

“BÖLCSŐDEI TÁJÉKOZTATÁS !

Tisztelt Szülők!

A Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde Kisbéri Bölcsődéje 2 csoportszobában fogadja 20 hetes kortól 3 éves korig a gyermekeket. A bölcsőde két csoportjában 24 gyermek számára van férőhely. A bölcsőde hétfőtől péntekig 5.30-tól 17.00-ig biztosítja a bölcsődébe járó gyermekek ellátását.

A bölcsődei ellátás igénylését a 2020/2021-es nevelési gondozási évre a Bölcsődei felvételi kérelem (írásunk végén található) elnevezésű formanyomtatványon tehetik meg. A formanyomtatvány átvehető a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsődében (2870 Kisbér, Deák F. u. 4.) hétfőtől péntekig 7:30-tól 15:30-ig, vagy letölthető a www.kisber.hu oldalról.

A felvételi kérelem benyújtásakor meg kell jelölni, hogy milyen okból kérik a gyermek bölcsődei elhelyezését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. alapján.

Bölcsődei elhelyezés az alábbi esetekben kérhető:

mindkét szülő/törvényes képviselő munkavégzése miatt, – ideértve a GYED, GYES melletti munkavégzést is, szülő/törvényes képviselő munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvétele, szülő/törvényes képviselő nappali tagozatos képzésben való részvétele, szülő/törvényes képviselő betegsége miatt, egyéb okból:
a) a gyermeknek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
b) a gyermeket egyedülálló vagy időskorú személy neveli,
c) a gyermek szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.
Tájékoztatom Önöket, hogy a kérelemben megjelölt okokat igazolni kell!

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni:

a) ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket, ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
b) a védelembe vett gyermeket.

A felvételi kérelemhez csatolni kell:

a) a gyermek, és szülője (törvényes képviselője) lakcímkártyájának fénymásolatát,
b) a gyermek anyakönyvi kivonatának fénymásolatát
c) gyermek TAJ kártyájának fénymásolata,
d) a szülő munkavégzése esetén munkáltatói igazolást, (mind két szülő munkáltatói igazolását) Munkáltatói igazolás hiányában szándéknyilatkozatot kell mellékelni arról, mikor és hol fog munkába állni a szülő
e) nappali tagozatos tanulmányok esetén az iskolalátogatási igazolást,
f) az illetékes munkaügyi központ igazolását a munkaerő piaci képzésen való részvétel idejéről,
g) ha az ellátási kérelmet szociális indokra alapozzák azon igazolásokat és nyilatkozatokat, melyekből a tény megállapítható,
h) egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról,
i) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt biztosító határozat másolatát, vagy az arról készült hivatalos igazolást.
A kérelemhez az a) – c) mellékleteket azonnal, a d) – i) mellékleteket, a felvételt/beíratást követő 30. napig kell benyújtani. A házi gyermekorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható a felvételt/beíratást megelőzően kell benyújtani.
A bölcsőde napi étkezését térítési díj ellenében biztosítjuk. Gondozási díjat nem kell fizetni.
Bővebb felvilágosítás a 34/354-043 telefonszámon, vagy személyesen Csehné Németh Ilona intézményvezető helyettesétől kérhető.

Sinkovicz Zoltán polgármester

 

Bölcsődei felvételi kérelem

Sorszáma: …………………….
1. A gyermek személyi adatai:
Név:
Születési hely:
Születési idő:
Anyja neve:
Lakóhelye:

2. Az anya személyi adatai:
Név:
Születési hely:
Születési idő:
Anyja neve:
Lakóhelye:
Telefonszáma:
Munkahelye:
Foglalkozása:

3. Az apa személyi adatai:
Név:
Születési hely:
Születési idő:
Anyja neve:
Lakóhelye:
Telefonszáma:
Munkahelye:
Foglalkozása:

4. Gyermekek száma: ……………………………….
A gyermekek életkora: …………………………..

5. Mikortól kéri a bölcsődei felvételt? ………………………………………………………………..
6. Miért kéri a bölcsődei felvételt? ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………

7. A bölcsődei felvételhez szükséges:
1. Mindkét szülő munkáltatói igazolása, vagy a felvételt kezdeményező javaslata (védőnő, házi gyermekorvos, családgondozó, gyermekjóléti szolgálat, szakértői bizottság stb.)
2. Gyermek születési anyakönyvi kivonata
3. Gyermek TAJ kártyája
4. Gyermek, Szülők lakcímkártyája
5. Gyermekegészségügyi könyv, oltási könyv
6. A házi gyermekorvos igazolása a gyermek egészségére vonatkozóan

Kérelem napja: ………………………………………

…………………………………………..
kérelmező aláírása
a kérelmező neve ”

Írj Te először kommentet "Tájékoztató a bölcsődéről, beíratkozásról"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*