Kisbéri álláspályázat

Kisbér Önkormányzata az alábbi álláshirdetést tette közzé a város honlapján – idézzük:

“Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. S (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (Ill. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 29/2012. (Ill. 7.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 30. Közterület – felügyelői feladatkör.

Ellátandó feladatok:
A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségének vizsgálata. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által előírt tiltott tevékenység megakadályozása, megszakítása, megszüntetése illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet, a közrend, a közbiztonság és az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében. Gépjármű elszállításban, térfelügyeleti rendszer működésében való részvétel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben rögzített feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, középiskola / gimnázium, közszolgálati középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Középfokú képesítés, közterület – felügyelői vizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevelek másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban részt vevők megismerjék és véleményezzék.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkaköra pályázat elfogadását követően tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: A munkakör betöltéséig folyamatos.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2870 Kisbér, Széchenyi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Öl-11/727-3/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.
  • Elektronikus úton Békásiné Kilián Noémi részére a penzugy8@kisber.hu e-mail címen keresztül.
  • Személyesen: Békásiné Kilián Noémi, Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat beérkezését követő egy héten belül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kisber.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kisber.hu honlapon szerezhet.”

Forrás:kisber.hu

Írj Te először kommentet "Kisbéri álláspályázat"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*