Ő is Kisbér szülötte: Krekó Béla

/Kép forrása: Wikipedia   –   Fotó:Ifj.Krekó BélaKrekó Judit (örökös, ifj. Krekó Béla lánya) – Krekó Béla egyetemi tanár előadást tart 1980 körül/

Néhány alkalommal olyan Kisbéren született, vagy ide származott, esetleg életének egy szakaszát itt töltő emberekkel foglalkozunk akik sokat tettek a városért, valami jelentőset alkottak itt.

Krekó Béla (Kisbér, 1915. szeptember 29. – Budapest, 1994. december 7.) matematikus, közgazdász, egyetemi tanár.

A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen (MKKE) 1956 után kiemelkedő szerepet töltött be a közgazdászképzés megreformálásában, Szép Jenő tanszékvezető (1961-től) egyetemi tanárral együtt a matematikai képzés szintjét megemelték, az operációkutatást kötelező tárggyá tették, bevezették a terv-matematika szakot, megszervezték az informatika oktatását. A terv-matematika szak tantervét Krekó Béla dolgozta ki még 1960-ban.

Életpályája

Szülei: Krekó Ferenc és Princz Terézia. 1944-ben nősült, felesége Kovács Katalin (1919). Gyermekei: Béla (1945), István (1946), Ágnes (1948), László (1951).

1940-ben matematikus képzettséget szerzett a Pázmány Péter Tudományegyetemen, majd 1948-ban a közgazdász képesítést és az egyetemi doktorátust is megszerezte a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.

„Krekó Béla elmondta, hogy mint elméleti matematika-fizika szakos hallgató, a Pázmány Péter Tudományegyetemen 1945–46-ban felvette Heller Farkas két féléves közgazdaságtani tanfolyamát a Magyar Kir. József Nádor Műegyetemen. Heller Farkas a vizsga során felhívta Krekó Béla figyelmét arra, hogy a matematikai módszerek felhasználása egyre nagyobb jelentőséget nyer a közgazdaságtanban. Ez a beszélgetés azután meghatározó volt számára, és – mint ismeretes – Krekó Béla matematikai módszerek – elsősorban a lineáris és nemlineáris programozás – közgazdasági alkalmazásának nemzetközileg is elismert hazai úttörője lett.”

1949 és 1954 között főiskolai tanár a Kereskedelmi Akadémián, majd a Gazdasági Műszaki Akadémián. 1954-től docens a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (MKKE) Matematika Tanszékén. 1957-ben megírja Bevezetés a lineáris programozásba című könyvét. Generációk számára alapműként szolgáló további könyvek szerzője. 1959-ben tanszékvezető az MKKE Matematika Tanszékén, ahol elkezdi a matematikaoktatás egyetemi reformját, valamint az operációkutatás legfontosabb területeinek az oktatásba való beépítését. 1967-1980 között az Egyetemi Számítóközpont igazgatója.

Egyetemi tanárrá 1969-ben nevezik ki. Kiemelkedő és meghatározó szerepe van a terv-matematikus közgazdász szak 1961-es beindításában. 1975-ben az MTA-n megvédi kandidátusi értekezését. Az első számítástechnika-oktatási konferenciák szervezője, rendszeres előadója. 1994-ben bekövetkezett haláláig részt vesz az egyetemi oktatás korszerűsítési munkálataiban.

Emlékezete

A Gazdaságmodellezési Társaság Elnöksége 2000. február 21-i ülésén Krekó Béla-díjat alapított. A díjat a gazdaságmodellezés területén folytatott eredményes kutatómunkáért, illetve a Társaság szakmai tevékenységének tartós, aktív segítéséért lehet elnyerni. A díjat évente egy alkalommal a Gazdaságmodellezési Társaság mindenkori Elnöksége, mint kuratórium ítéli oda.

Kutatási területe

Lineáris- és nem-lineáris programozás, operációkutatás, mátrix-algebra, gazdasági programozás, biztosítási matematika. Már az 1960-as években elsőként felismerte az elemi bázistranszformáció szélesebb körű alkalmazhatóságát a mátrixszámításban és a lineáris algebrában. Az ún. Krekó-féle módszer kidolgozója.”

Forrás:wikipedia

Írj Te először kommentet "Ő is Kisbér szülötte: Krekó Béla"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*