Kisbéri korlátozások

/Mini-Magyarország Kisbéren – Kép forrása:wikipedia, fotó:Civertan/

Kisbér Önkormányzatának rendelete az április 18-19-i hétvégére vonatkozóan:

“Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2020. (IV.17.) önkormányzati rendelete a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelettel elrendelt kijárási korlátozáshoz kapcsolódó helyi szabályokról.

Kisbér Város Polgármestere a Magyarország Kormányának 40/2020 (III.11.) kormányrendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában és a Kormány a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 118/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete 3. §-ában kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. §

A rendet célja

A rendelet célja az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelettel elrendelt kijárási korlátozáshoz kapcsolódó helyi szabályok megalkotásával a járvány terjedésének hatékony megakadályozása.

2. §

Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában

üzlet: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti minden kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak.

3. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Kisbér város közigazgatási területén lévő üzletekre és a Kisbér város közigazgatási területén bármilyen jogcímen tartózkodó természetes személyekre a 2020. április 18. 00.00 órától 2020. április 19. 24.00 óráig terjedő időtartamra terjed ki.

4. §

Az üzletben tartózkodás szabályai

(1) Az üzletekben kizárólag olyan személy tartózkodhat, aki arcán a száját és orrát elfedő maszkot, annak hiányában az annak rendeltetését, funkcióját betöltő textilt (orrot, arcot takaró sál, kendő) visel.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előírás érvényesítése az üzlet üzemeltetőjének a felelőssége.

(3) Az üzletben tartózkodás szabályainak érvényesítésére vonatkozó kötelezettség megszegése a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősül, ami hatósági eljárás lefolytatását és közigazgatási szankcióként 200.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabását vonja maga után. A hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási szankció alkalmazására átruházott hatáskörben a jegyző jogosult.

5. §

Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Sinkovicz Zoltán

polgármester

Dr. Dörnyei Vendel

jegyző

Kihirdetés napja:

Kisbér, 2020. április 17.”

 

Forrás:kisber.hu

Írj Te először kommentet "Kisbéri korlátozások"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*