Kisbér Önkormányzatának pályázati felhívása

A Kisbéri Polgármesteri Hivatal jegyzője az alábbiakat tette közzé ma – idézzük:

Pályázati felhívás.

Kisbér Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3) és (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §-a, és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet

Kisbér Város Önkormányzata és az általa fenntartott költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatainak ellátására.

Pályázati feltételek:

 • A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja szerint a pályázaton azok a gazdálkodó szervezetek vehetnek részt, akiknek a belső ellenőrzési feladatokat ténylegesen ellátó tagja, illetőleg munkavállalója megfelel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-ában foglalt követelményeknek.
 • A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok hiánya.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó neve, adatai, elérhetősége.
 • Ha a pályázó gazdasági társaság, akkor kerüljön megnevezésre a belső ellenőrzést végző személy neve.
 • A pályázó tevékenységének rövid szakmai bemutatása.
 • A belső ellenőrzést végző személy szakmai önéletrajza, képesítést igazoló dokumentumainak másolata.
 • Az államháztartásért felelős miniszternek az Áht. 70. § (4) bekezdése szerinti engedélyének másolata, vagy az annak meglétéről kiadott igazolás.
 • Referenciák felsorolása az államháztartás alrendszereiben szerzett tapasztalatok ismertetése.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyében összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.
 • A belső ellenőrzési díj mértékének és a fizetési feltételeknek a meghatározása.

A pályázó feladatai:

 • a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott belső ellenőrzési, valamint belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátása,
 • az ellenőrizendő és ellenőrzött intézményekkel való folyamatos kapcsolattartás és tanácsadás

A megbízás időtartama: 2 év határozott idejű

A pályázat benyújtási határideje: 2020. december 9.

A pályázat elbírálási határideje: 2020. december 15.

Szerződéskötés és a tevékenység megkezdésének időpontja: a szerződés megkötését követően.

A pályázatok benyújtásának helye: A pályázatokat a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal (2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.) címezve, zárt borítékban postai úton, vagy személyesen lehet benyújtani a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáján.

A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Pályázat belső ellenőrzési feladatok ellátására 2021-től”.

Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 16 óráig a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalba beérkezett.

A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást ad: Csoba Zsuzsanna (34/354-666/113. mellék)

A pályázatot kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat eredményéről történő értesítés papír alapú levélben történik.

Kisbér, 2020. november 24.

Dr. Dörnyei Vendel sk.

jegyző.  ”

 

Forrás:Facebook/Kisbéri Polgármesteri Hivatal

Írj Te először kommentet "Kisbér Önkormányzatának pályázati felhívása"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*