“Kisbér veresége foglalkoztatja a sport köröket…” – Ezt írta az újság 1876-ban

/A kép illusztráció – Fotó:wikipedia/

Kisbér korabeli lovasélete, illetve a híres Kisbér nevű ló iránt érdeklődőknek érdekes lehet az alábbi régi sajtóhír:

“…Kisbér veresége még mindig nagyban foglalkoztatja nemcsak a sport köröket, hanem a napi hirlap irodalmat is, különösen a bécsit. A  »D. Ztg.« szerint ottani sport körökben elenyészik már a kétkedés Kisbér képessége felett, (mely daczára a jockey-változtatásuak tartotta magát egyidejig), mióta az okát kitalálni vélték, miért veretett meg a kedvencz. E nyomra a  »Times«  lakonicus Ítélete vezette volna a szakértőket, mely igy hangzott: »a dij kicsiny, a nyerendő poenalitás nagy volt.

« Hogyan kell ezt érteni, mindenki gyaníthatja, ki tudja, hogy nagy dijak nyertesei minden későbbi versenyben több terhet visznek. Kisbér tulajdonosának a St. Leger dija nem volt elég nagy, hogy azért lovának esélyét egy későbbi versenyben viendő tulteber alatt koczkáztatni akarta volna másrészt a Kisbérre fogadók igen rövid ods-okat kaptak, ezért nyert Kisbér más Jockeyt, ki nem tudta, hogy e lovat mindjárt a futás kezdetétől fogva teljes erőből mérsékelni kell, különben rohamos vágtatásával kifullad, s ezért veretett meg Kisbér midőn az utolsó negyed mérföldön a főküzdelemre került a dolog.

Baltazzi ur különben mind mondják nem saját lovára, hanem »Petrarchra« fogadott volna, mely meg is felelt a reá fogadók bizalmának. Kisbér tulajdonosa nem kis összeget nyerhetett, s a jövőre épített speculátiója is beteljesülhet. Lova valószínűleg legközelebb nyerni fog, s a dijon kivül azon tetemes fogadásokat is haza hozza, melyeket már ellene tenni mertek, mióta megveretett.

A jockey-clubban mindezt azonban nem igen példás dolognak tartják -—- mondja tovább a D. Ztg.

Kisbér nyert jövedelmezhetőség tekintetében, de nimbuszát elveztette.« Nem tudjuk miféle Sportkörök azok, melyekből a D. Ztg-. ez értesítését merítette, hanem azt mondhatjuk, hogy az egész dolog csak afféle üres coonbinatio. Kitets/ik ez, ha a legújabb fogadási jegyzékeket tekintjük; ezen hévmérőjét a sportvilág Ítéletének valamely iránt. Ebből arra a meggyőződésre jutunk, hogy az angol közönség mind jobban-jobban elejti Kisbérünket.

A f. 23-iki »Daly Telegraph« -ben a következő adatok találjuk: Kisbér mult pénteken nem jelenvén meg a reggeli gyakorlaton, 16 : 1-röl mely arányban előttevaló nap vétetett, egyszerre leesett 28: l-re, szombaton pedig miután még egyszer 20:1 arányban történtek reá fogadások, hirtelen 40= l-re szállott alá, végül azonban mégis történtek kötések 33: 1 arányban; mindez a Cesarevitscbre ; a Cambridgeshireben épen nem fogadnak reá. A sept. 25-ki »Daily Telegraph«-ban pedig csak 50 : 1 arányt találjuk feljegyezve, mint olyant, mely Kisbérre ajánltatik s melyben vétetik..

— Ez nyilván mutatja, hogy Kisbér épen nincs oly conditioban, melylyel nagy reménye lehetne gazdájának, hogy a Cambridgeshiret megnyerje vele, s igy minden szőrszálhasogató combinatió, melyet a Baltazzi urakon imputálnak, magától elenyészik.

— A mi a terhet illeti, Kisbér és Petrarch a Cambridgeshire-ben egyenlő terhet visznek, 9 stonet s mindjárt a legnagyobb terhet vivő Comassine után következnek. Ugyanabban Altgrafunk 8 stone 2 ftot. Bassnäs 7 stone 13 fntot és Corsair 6 stone-t kapott.”

 

Forrás:library.hungaricana.hu/Vadász- és Versenylap 20. évfolyam, 1876/1876-09-27 / 39. szám

Írj Te először kommentet "“Kisbér veresége foglalkoztatja a sport köröket…” – Ezt írta az újság 1876-ban"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*